Geestelijke vooruitgang wordt alleen daar gesmeed waar sprake is van geduldige nederigheid – Heilige Paisios van de berg Athos, Griekenland (+1994)

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

“Iemand die het lang nastreeft maar geen geestelijke vooruitgang ziet is trots en egoïstisch.

Geestelijke vooruitgang wordt alleen daar gesmeed waar sprake is van… geduldige nederigheid“.

—Heilige Paisios, de Nieuwe, de rots van de berg Athos, Griekenland (+1994)

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Eenieder die de eerst wil zijn dient te verlangen de laatste te zijn en iedereen om zich heen ter wille te zijn – H. Silouan van de berg Athos, Griekenland – uit Rusland (+1938)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

“Smeek de Heer met al de kracht, die je in je is om nederigheid en liefde tot je broeders en zusters [je naasten], opdat God eveneens Zijn genade van Liefde vrijelijk mag geven aan je naasten.

Eenieder die de eerst wil zijn dient te verlangen de laatste te zijn en iedereen om zich heen ter wille te zijn“.

—H. Silouan van de berg Athos, Griekenland, uit Rusland (+1938) [adhv Marc.9: 35]

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS