Video: Goddelijke Liturgie vanuit de Orthodoxe Parochie van de Heilige Materne in Aalst, België

https://divineliturgyexperiences.wordpress.com

EXPERIENCES DURING THE DIVINE LITURGY

Goddelijke Liturgie vanuit de Orthodoxe Parochie van de

Heilige Materne in Aalst, België

 

Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel – Bewaar de volheid van Uw Kerk – H. Johannes Chrysostomus (+407)

http://divineliturgyexperiences.wordpress.com

DIVINE LITURGY – EXPERIENCES

“Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met Uw goddelijke kracht en verlaat ons niet die op U hopen. Want van U is de Macht en aan U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen“.

—Slot 1e kleine litanie, Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomus

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Goddelijke Liturgie vanuit Orthodoxe Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent, België

https://divineliturgyexperiences.wordpress.com

EXPERIENCES DURING THE DIVINE LITURGY

Goddelijke Liturgie vanuit Orthodoxe Parochie van de

Heilige Apostel Andreas te Gent, België

Gij hebt tot ons gesproken door de mond van Uw dienaren

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Gij hebt tot ons gesproken door de mond van Uw dienaren

“Gij hebt de Profeten tot hem gezonden en wondere daden verricht door Uw Heiligen, die in elk geslacht opnieuw uw welbehagen vonden. Gij hebt tot ons gesproken door de mond van Uw dienaren, de Profeten, Die ons de komende verlossing voorspelden“.

—Goddelijke Liturgie van Basilius de Grote

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS