Heilige Serafim van Sarov, Rusland (+1833) – 2 januari

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ANIMALS OF MY HEART

22417070620_a48b2f7c25_b

stseraphim

Heilige Serafim van Sarov (+1833)

2 januari

De heilige Serafim van Sarov is een van de grootste Russische heiligen en nog wel bijna uit de moderne tijd. Prochor Misjnin werd geboren als zoon van een aannemer te Koersk‚ in 1759. Toen hij twintig werd, trad hij in het klooster van Sarov en kreeg toen de naam Serafim. Veertien jaar later werd hij priester gewijd terwijl hij uitgroeide tot een groot mysticus, in wie het leven van de oude woestijnvaders opnieuw gestalte kreeg. Zestien jaar leefde hij in volstrekte eenzaamheid, diep in het maagdelijke Russische woud, waar hij bomen velde, een moestuin aanlegde, de Heilige Schrift overwoog en de Vaders bestudeerde, onder onophoudelijk gebed. Alleen zondags ging hij voor de Heilige Liturgie naar het klooster, waar hij zich ook een half jaar moest laten verplegen nadat hij door een groep zwervers in elkaar was geslagen. Na zijn genezing trok hij weer naar de eenzaamheid terug en pleegde nog zwaardere ascese. Dagenlang bleef hij staan bidden op een hoog rotsblok, zoals eens de zuilheiligen. Maar zijn gezondheid was toch geknakt en toen hij vijftig jaar oud was, bezat hij niet meer de kracht om de wekelijkse tocht naar het klooster te maken. Daar kreeg hij toen een afgelegen cel, waar hij nog vijf en twintig jaar als recluus geleefd heeft tot zijn dood in 1833.

Maar dit zo verborgen leven straalde als een vuurtoren over het Russische land en later over heel de wereld. Een stroom van zoekenden kwam naar hem toe om hulp in lichamelijke en geestelijke nood. Ook gaf hij leiding aan een zustergemeenschap in het naburige Divejevo. Zo sterk leefde hij in de Heilige Geest dat verschillende van zijn visioenen ook door anderen, die juist bij hem waren, werden meebeleefd. Grote bekendheid geniet het verslag van zulk een visioen door de handelaar Nikolai Motovilov‚ een trouw bezoeker die door de heilige Serafim van langdurige kwalen genezen was. ln 1903 werd Serafim officieel heilig verklaard door de Russische Kerk.

Bron:

http://www.orthodoxasten.nl/heiligen/heiligen0102.htm

ORTHODOX ASTEN

Echte christenen beschouwen de waarheid van de wereld als een leugen

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

Echte christenen beschouwen

de waarheid van de wereld als een leugen

Een eigentijdse auteur schrijft:

“Echte christenen beschouwen de waarheid van de wereld als een leugen. Het zijn mensen van Geloof en zijn geen aanfluiting voor God, door de waarheid of de deugd niet na te streven. Zij blijven standvastig aan hun verplichtingen en blijven onbewogen in hun principes, zelfs wanneer de weegschaal van het leven de andere kant op lijkt te kantelen. Ze zijn en blijven een schoon en zuiver voorbeeld voor hun kinderen; zij tonen respect voor de mannen en vrouwen van anderen. Ze beschikken over de innerlijke kracht en reserves welke hun fundament vormt niet alleen om hun gemoedsaandoening te vervullen maar tevens om hun emoties in toom te houden. Als echt bovenmatige mensen tonen ze het grootste respect voor de deemoed”.

Ο διάσημος Ολλανδός ηθοποιός Jozef van den Berg ο οποίος από άθεος πίστεψε και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός & τώρα ζει ως Μοναχός Ερημίτης στην Ολλανδία (+3 Video)

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

Ο διάσημος Ολλανδός ηθοποιός Jozef van den Berg

ο οποίος από άθεος πίστεψε και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός 

καί τώρα ζει ως Μοναχός Ερημίτης στην Ολλανδία

Ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ στό βιβλίο του “Θεός Ἐφανερώθη – Ἀπό τόν Ἀθεϊσμό στό Χριστό, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Αθήνα 2011” μᾶς ἀναφέρει πῶς γνώρισε τόν Ὁλλανδό ἠθοποιό Joseph Van den Berg καί μᾶς διηγεῖτε τήν μεταστροφή του στήν Ὀρθοδοξία.

Ἦταν ἕνας μεγάλος ἠθοποιός τοῦ Ὁλλανδικοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου [ὁ Joseph Van den Berg], καί συνειδητός ἄθεος. Κάποτε, σέ ρόλο ἀθέου, ἔλεγε: “Δέν ὑπάρχει Θεός, δέν ὑπάρχει Θεός”. Ἀκούει τότε μιά φωνή μέσα του νά τοῦ λέη: “Ὑπάρχω, ψάξε νά μέ βρῆς!”. Πραγματικά ἔψαξε, Τόν βρῆκε στήν Ἑλλάδα καί βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος. Μιά Κυριακή, μάλιστα, ἕνας γνωστός μου, καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς, πού τόν φιλοξενοῦσε, τόν ἔφερε νά ἐκκλησιασθῆ στήν Ἐκκλησία ὅπου Doorgaan met het lezen van “Ο διάσημος Ολλανδός ηθοποιός Jozef van den Berg ο οποίος από άθεος πίστεψε και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός & τώρα ζει ως Μοναχός Ερημίτης στην Ολλανδία (+3 Video)”

Katechese

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

holland feew

img_3154

Katechese

Het geloofsonderricht van De Kerk.

Er zijn twee plaatsen voor geloofsonderricht:
-de heilige diensten.
-het voorbeeldige leven van de andere gelovigen.

Daar leert de katechumeen het Christelijke leven.

Katechetische preken zijn een andere bekende vorm.

Er zijn tijden geweest waarin De Kerk gebruik maakte van een katechismus.

Het volstrekt unieke van het onveranderde Christelijke geloof van de Orthodoxe Kerk maakt naast leren vooral afleren noodzakelijk.

Het katechumenaat kan meerdere jaren duren. Het wordt afgerond met een algehele biecht, exorcisme, afzwering, geloofsbelijdenis en katechumenenzalving.
In het daarop volgende Mysterie van de Verlichting doet de katechumeen Christus aan en wordt volledig opgenomen in De Kerk.

Bron:

http://www.orthodoxekerk.nl

http://www.orthodoxekerk.nl/katechese/

ORTHODOXE KERK

“Als je je hart opent gaan andere harten ook open” (Gerrie van der Lee, Nederland) – Gedicht

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

holland ff

“Als je je hart opent

gaan andere harten ook open”

(Gerrie van den Lee, Nederland)